Handelslekkasjen skal kartlegges

Stavanger Storsenter og Byen har bedt om en kartlegging av handelsmønsteret på Nord-Jæren. Asplan Viak skal utføre jobben.