Luftfartsdirektøren kritiserte SAS-piloter

— Omorganisering og dannelsen av nye flyselskap har liten eller ingen betydning for flysikkerheten, opplyste luftfartsdirektør Per-Arne Skogstad i Luftfartstilsynet under Solakonferansen om luftfart.