Stor tro på lønnsomheten i egen bedrift

Norske bedriftsledere oppfatter lønnsomheten i egen bedrift som bedre enn på lenge. Men det blir neppe så mange nye arbeidsplasser av det.