Smedvig-avtale

Smedvig har blitt enig med BP Norge AS om dagraten for denoppjekkbare boreriggen West Epsilon på Valhall Flanke.