Størst interesse for aksjefond

Fortsatt er det mer penger som settes inn i verdipapirfond enn det som tas ut, viser ferske tall for august fra Verdipapirfondenes Forening.