Danmark velger Statoil

Statoil stikker av med kjempebestillinger, når Danmarks offentlige sektor nå skal samle sine innkjøp. I årene som kommer skal selskapet dekke danske byråkraters behov for alt fra brenselsolje til spylervæske.