Aker Stord fekk gigant- kontrakt

Aker Stord skal byggja hovuddelen av land— anlegget til Ormen Lange-gassen. Kontrakten har ein verdi på 4,3 milliardar kroner.