- For pessimistisk å spå snarlig oljekollaps

Scenariet om et nært forestående oljekollaps er pessimistisk oglite nyansert, hevder Oljedirektoratet.