Skatter og avgifter øker

Skatter og avgifter som andel av samlet verdiskapning øker stadig.I fjor steg andelen til 42,4 prosent mens den var 42 prosent i2002, viser tall fra Finansdepartementet.