Bekymret og skuffet i OD

Oljeplattformene blir eldre. Olje— og gassfunnene blir færre og mindre, mens antall gasslekkasjer og dødsfall øker. 2002 var ikke et godt år for Oljedirektoratet (OD).