Teekay Navion skal vokse i Stavanger

I løpet av de neste årene skal Teekay Navion ha en flåte av produkt-tankskip, og den skal ledes fra Stavanger. Pluss en stor og langsiktig satsing på LNG-skip.