USA mener EU bør innføre nye avgifter på russisk olje

EU sliter med å få alle medlemslandene med på russisk oljeboikott. Nå foreslår USA å innføre sviende avgifter på Putins innbringende oljeeksport.

USAs finansminister Janet Yellen presenterer et alternativt forslag til boikott av russisk olje.
Publisert: Publisert:

Russland tjener stadig store summer på eksport av olje, noe også president Putin understreket tirsdag.

USAs finansminister Janet Yellen har et forslag til hvordan EU bør ramme oljeinntektene, og det er å innføre nye avgifter, samtidig som man forsøker å fase ut behovet for russisk olje.

Yellen luftet forslaget under et besøk i Brussel, og det endelige avgiftsforslaget vil bli lagt frem for G7-landene denne uken, skriver Reuters.

Tanken med forslaget er at dette vil være mindre kostbart for land i EU som fremdeles er avhengige av russisk olje.

Beholder oljen i markedet

Et avgiftshopp for russisk olje vil holde oljen i markedet, noe Yellen mener vil føre til mindre press på oljeprisen enn en boikott, samtidig som man begrenser hvor mye Russland tjener på eksporten.

Prisen for nordsjøolje er opp 46 prosent så langt i år og koster tirsdag kveld 114 dollar fatet.

Siden begynnelsen av mai har EU-landene diskutert den foreslåtte oljeboikotten, men den har vært utfordrende å innføre.

Blant annet vil land som Ungarn ikke være med på noen boikott da de mener dette er for kostbart.

Yellen sier hun tirsdag diskuterte Europas energiavhengighet til Russland med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen, og at oljeboikott, samt avgiftsøkninger, bare var to av forslagene de snakket om.

– Vi forsøker ikke å fortelle hva som er best for dem, men vi diskuterte noen av tingene som vurderes, sa Yellen til Reuters.

Oljeprisen

Lufter at inntektene kan gå til Ukraina

Yellen kom også med lovord til EU for å stå sammen om sanksjonene som er innført.

– Kreml tvinges i større grad til å velge mellom å holde økonomien flytende eller å finansiere fortsettelsen av krigen, sa finansministeren ifølge Politico.

I tillegg luftet representanter fra det amerikanske Finansdepartementet at inntektene fra avgifter på russisk olje kan gå til gjenoppbygging av Ukraina, noe som implisitt gjør at Moskva betaler for skadene som er påført landet.

Publisert: