Oljå får bislesko

Siste nytt i skomote i oljeindustrien er vernesko som sladrer til en datamaskin om hvor du er. Forrektige bislesko, altså.