Pappa kan få lenger fødselspermisjon

Fødselspermisjonen for fedre kan bli lenger. Regjeringen er enig i retningen i likestillingsdirektørens forslag.