OD sterkt kritisk etter nytt kran-uhell

Oljedirektoratet er sterkt kritisk til at det stadig skjer nyeuhell og alvorlige hendelser knyttet til kran og løft offshore.