Staten vil trekke penger til jærvassdragene

Miljøverndepartementet vil inndra en andel av tidligere bevilgede statstilskudd til Aksjon Jærvassdrag (AJV).