Hetland forsvinner i stor-skole

Fylkesrådmannen vil slå sammen Hetland videregående og Hinnavideregående med den nye skolen på Jåtten.