- Vi har et problem

Ledelsen i Aker Kværner er tilbakeholdne med å komme med offentlig kritikk av Dragados-verftet eller av Statoil, som tildelte kontrakten kan koste hundrevis av jobber i Egersund.