Nesten åtte milliarder i overskudd

Norsk Hydro hadde et overskudd etter skatt i fjor på knapt 7,9 milliarder kroner.