- Kritisk for Nordsjøtorsken

Havforskere hevder at torskebestanden i Nordsjøen er under etkritisk lavmål og utenfor sikre biologiske grenser.