Sykepleiermangel kan være overdrevet

Sykepleierforbundet argumenterer for høyere lønn, blant annet for årekruttere sykepleiere, og holde på dem som i dag jobber somsykepleiere.