Skanem-flytting gir boliger

Enten Skanem— fabrikken i Skive flyttes til Stavanger eller omvendt, vil lokalene i Ryfylkegata bli ledige. Da blir det mer tomt å bygge boliger på.