Samarbeider om sikkerheten i oljå

Omsider samarbeider partene i oljevirksomheten om sikkerheten på sokkelen, gjennom et omfattende prosjekt.