Spår renteøkning neste år

Rentenivået kommer til å holde seg høyt også neste år, og Sentralbanken vil ventelig øke renten med 0,25 prosent, skriver Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) i en konjunkturrapport.