- Merker oss at skolen blir nedprioritert

Kan muggsopp i barneskolens gymsal ha noe å si for rekrutteringentil lærerutdanningen? Ja, mener lærerstudenter i Stavanger.