Overskudd for Raufoss

Raufoss-konsernet hadde i første kvartal i år et resultat etter skatt på 12 millioner kroner.