Staten må bygge gassrør

Penger må bevilges over statsbudsjettet for neste år til bygging av selve motorveien for naturgass i Norge.