Største gjennom tidene

Åsgard er en av Norges aller største industriutbygginger gjennom tidene. Prosjektet består av en feltutbygging til havs, et gassrør til Kårstø, mottaksanlegg for gassen på Kårstø 700 kilometer unna og et eksportrør (Europipe II) fra Kårstø til Dornum i Nord-Tyskland.