Sterke stiftere

Operasjoner under vann og dypt nede i borehullene må bli sikrere,mer effektive og rimeligere.