Mot løsning i byggfagmeklingen

Meklingsmann Dag Nafstad har lagt fram en skisse til løsning i meklingen mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening.