De vil utdanne ledere til å bli tryggere og bedre

Signe Gjøse, Torhild Kalstø og Tone Veen går sammen om å starte det som de mener blir Norges første coachingsenter. Hensikten er å tilby et ledelsesverktøy som virker.