Nettsøknad snart klar

I år må du søke videregående skole på nettet. Svarkort på e-post og via sms er framtiden.