Tiltak som svir

Bøtlegging er for liten straff slik det fungerer i dag. Oljeselskapene har så enorme ressurser at det trengs tiltak som går rett på selskapenes bunnlinje.