Den europeiske sentralbanken senker renten

Den europeiske sentralbanken senker renten 0,25 prosentpoeng.