Rekordresultat i Aker Maritime på grunn av gigantsalg

Aker Maritime hadde et rekordresultat i fjor på grunn av storesalg. Blant annet solgte selskapet den såkaltedypvannsvirksomheten.