Dette meiner elevane

LURA: 49 prosent av elevane i 8. klasse meiner dei har fått god informasjon om kva dei har fått til i alle fag til jul. 38 prosent svarar både og, medan 12 er ueinige i påstanden.