Bedre sikkerhet med flere nye helikoptere

Den eldste del av helikopterflåten på norsk kontinentalsokkel må snarest skiftes ut med nyere materiell.