- Ikke aksepter trakassering på arbeid

— Ansatte skal vite at trakkassering ikke aksepteres på arbeidsplassen, sier professor Holger Ursin.