Nytt gasselskap krympar

Regjeringas dramatiske planar om skiping av eit nytt statleg eigd gasstransportselskap med 150 tilsette, kan enda med eit miniselskap der berre eit par titals personar vil stå på lønningslista.