Innvandrere frykter fri arbeidsinnvandring

Innvandrere i Norge frykter at de skal bli utkonkurrert på arbeidsmarkedet fra 1. mai, dersom grensene åpnes for helt fri arbeidsinnvandring.