Oljeflirt for framtiden

Om ti år vil det mangle 15.000 ingeniører i Norge. Oljeindustrien kjemper for å snu den negative oppfatningen av næringen slik at flere unge velger en oljekarriere.