Hjelper voksne med lesevansker

I går åpnet Læringsakademiet i Stavanger, et tilbud til voksne med blant annet lese— og skrivevansker.