Eksterne skal granske Statoil

Styret i Statoil åpner for en full uavhengig gjennomgang av deninternasjonale forretningsvirksomheten til selskapet.