Rektorstrid ved St. Olav

Fylkesopplæringssjef Magne Nesvik ville ha sin nære medarbeider Finn Gabrielsen i rektorstillingen ved St. Olav videregående skole, men saken ble anket i ansettelsesrådet.