Stort oljefunn overrasket alle

Statoil håpet på et stort gassfunn på feltet Ellida. Det fant de, men overraskelsen var stor da det også var olje i reservoaret.