Vil stramme opp Liberia-rederne

— Norges Rederiforbund bør vurdere konsekvensene for redere som ikke vil flagge ut av Liberia, sier NHO-direktør Jon Vea.