Oljeprisene fortsetter å stige

Oljeprisene fortsetter å stige i New York der man blir stadig mer bekymret for virkningen streiken i Venezuela har på oljemarkedet.