Færre ulykker på supplyskip

Gjennom bevisst arbeid har Statoil og bransjen oppnådd en kraftig reduksjon i ulykker, kollisjoner og farlige hendelser på servicefartøyer.