- Få studenter ser nytteverdien

Ex. phil.-studenter ved Høgskolen i Stavanger kjenner seg igjen iresultatene fra stud.mag.-undersøkelsen.