Ekofisk-tanken blir etterlatt på feltet

Regjeringen har besluttet at den beste disponeringsløsningen forEkofisk-tanken og tilhørende beskyttelsesvegg er etterlatelse påfeltet.